Welcome to bansuanudom wittaya school

 
ประวัติ
ปรัชญา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าประสงค์/กลยุทธ์
อาคารสถานที่
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ติดต่อสอบถาม
 
 
ผู้บริหาร
บุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ติดต่อเว็บมาสเตอร์

ข่าวสารบ้านสวนอุดมวิทยา
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดวิทยา
- ประกาศผลการสอบคัดเลือก ครูภาษาไทย ตำแหน่งครูอัตรจ้าง โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
- ประกาศผลการสอบคัดเลือก ครูสอนภาษาอังกฤษ ตำแหน่งครูอัตรจ้าง โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
- ประกาศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา รับสมัครครจ้างสอนูภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่ 13- 25 ต.ค. 59โหลดเอกสารคลิ๊ก
- ประกาศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา รับสมัครครูจ้างสอนภาษาอังกฤษจำนวน3อัตรา
ตั้งแต่ 13- 27 ต.ค. 59โหลดเอกสารคลิ๊ก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

- วันที่ 11 พ.ย. 59 นายชูชาติ รักวงศ์ ผ.อ. โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลประดับเขตพื้นที่

คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

- วันที่ 4 พ.ย. 59 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

   
   
 
นายชูชาติ รักวงศ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
 
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
โรงเรียนบ้านซากพุดซา
โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม
โรงเรียนบ้านหนองตะโก
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค
โรงเรียนวัดเตาปูน
โรงเรียนพระตำหนักมหาราช
 

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เลขที่ 99/5 ม.3 ถ.สุระณรงค์ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท ์: 0-3828-5659 แฟกซ์ : 0-3828-5659